EC tạm dừng xem xét vấn đề dư lượng Metalaxyl trên hạt tiêu nhập khẩu vào EU

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


EC tạm dừng xem xét vấn đề dư lượng Metalaxyl trên hạt tiêu nhập khẩu vào EU

Đó là thông tin vừa được Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam (VPA) công bố vào ngày 23/2.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí