EC sẽ kiểm tra ngẫu nhiên các tỉnh về thẻ vàng của ngành thủy sản

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


EC sẽ kiểm tra ngẫu nhiên các tỉnh về thẻ vàng của ngành thủy sản

EC không thông báo sẽ kiểm tra cụ thể ở những địa phương nào. Việt Nam cũng không chuẩn bị trước những nơi Việt Nam đã làm tốt mới mời đoàn của EC tới kiểm tra.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo