Ea Kuêh vẫn ồ ạt mở rộng trồng hồ tiêu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Ea Kuêh vẫn ồ ạt mở rộng trồng hồ tiêu

Người dân trên địa bàn xã đã trồng mới 30 ha hồ tiêu. Trong đó, riêng năm 2017 đã có đến gần 20 ha.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí