Đường lỏng nhập khẩu ồ ạt với thuế suất 0%, doanh nghiệp trong nước điêu đứng
 

Đường lỏng nhập khẩu ồ ạt với thuế suất 0%, doanh nghiệp trong nước điêu đứng

Mức thuế đối với đường lỏng nhập khẩu từ Trung Quốc đang là 0%, điều này đã khiến cho tỷ lệ chênh lệch giá bán trung bình giữa đường lỏng và đường mía trong nước nằm ở mức 21% năm 2015 tăng vọt lên 43% năm 2017.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí