Đường lậu tấn công, tồn kho lớn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đường lậu tấn công, tồn kho lớn

Tồn kho đường đang ở mức rất cao so với những niên vụ gần đây, đạt hơn 715.000 tấn mà nguyên nhân chính là do đường nhập lậu.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí