Dừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu 4 đơn vị
 

Dừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu 4 đơn vị

Cục Bảo vệ thực vật dừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu đối với 4 đơn vị, do chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý nhà nước, trong kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu.

Theo thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), căn cứ theo Nghị định 108 của Chính phủ về quản lý phân bón, tại các Quyết định số 1251, 1252, 1253 cùng ban hành ngày 20/5/2019, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Hoàng Trung đã tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu đối với 3 đơn vị. Đó là Chi nhánh Công ty CP tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng; Viện Năng suất chất lượng Deming; Công ty CP Chứng nhận và giám định IQC.

Cục Bảo vệ thực vật tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu với 3 đơn vị trên từ ngày 31/5/2019. Cục này cũng yêu các các đơn vị trên hoàn tất các thủ tục lấy mẫu, kiểm nghiệm và ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước đối với các trường hợp đã xác nhận vào giấy đăng ký kiểm tra nhà nước trước ngày 31/5/2019.

Từ ngày 31/5/2019, 3 đơn vị trên không được tiếp nhận các hồ sơ mới đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu. 

Cục Bảo vệ thực vật cũng cho biết, trước đó ngày 29/4/2019, Cục Bảo vệ thực vật cũng tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu với Công ty CP Giám định và khử trùng FCC do chưa tuân thủ đúng một số quy định quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu.

Cục Bảo vệ thực vật thông báo để các đơn vị trên và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón biết để chủ động trong việc lựa chọn các đơn vị khác để kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu.

TBTC

Tin tham khảo