Dự kiến trong tháng 7/2020 nhu cầu Phân bón tại Việt Nam có khả năng vẫn giảm so với tháng 6 dù nhu cầu đang tăng ở Đông Nam Bộ do vào mùa mưa
 

Dự kiến trong tháng 7/2020 nhu cầu Phân bón tại Việt Nam có khả năng vẫn giảm so với tháng 6 dù nhu cầu đang tăng ở Đông Nam Bộ do vào mùa mưa

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.