Dự kiến trong tháng 6, lượng Ure nhập khẩu về Việt Nam khoảng trên 50 ngàn tấn
 

Dự kiến trong tháng 6, lượng Ure nhập khẩu về Việt Nam khoảng trên 50 ngàn tấn

Tại Việt Nam trong tuần này giá Ure đã tạm dừng đà tăng sau khi đồng loạt tăng trong tuần trước do hàng nhập khẩu được bổ sung liên tục. Dự kiến trong tháng 6, lượng Ure nhập khẩu về Việt Nam khoảng trên 50 ngàn tấn – là tháng nhập khẩu lớn thứ 2 kể từ đầu năm 2018. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018 nhập khẩu Ure ước đạt 289 nghìn tấn tăng 22,98% so với cùng kỳ năm 2017. 

Trong khi đó, trong tháng 6 do nhà máy Ninh Bình tạm dừng sản xuất để sửa chữa/bảo dưỡng và sự cố nhẹ tại nhà máy Đạm Hà Bắc; Đạm Cà Mau (sự cố nhỏ đã được khắc phục trong thời gian ngắn) nhưng cũng đã ảnh hưởng đến sản lượng ra hàng cục bộ trong hai tuần gần đây kéo giá lên và theo đó làm giảm nhẹ sản lượng cả tháng 6 xuống khoảng 170 nghìn tấn. Tổng 6 tháng đầu năm 2018 sản xuất Ure của Việt Nam ước đạt khoảng 1,16 triệu tấn giảm nhẹ 2,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Về phía cầu Ure trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù có sự sụt giảm tiêu thụ trực tiếp khoảng 6% nhưng xuất khẩu gia tăng 21% và sản lượng dùng cho sản xuất NPK gia tăng 58% nên tổng cẩu 6 tháng đầu năm 2018 đạt 1,43 triệu tấn tăng so với mức 1,357 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm 2017.

Tuy nhiên do tồn kho đầu năm 2018 không quá cao nên tồn kho cuối tháng 6/2018 ước đạt 244 nghìn tấn thấp hơn khoảng 30% so với tồn kho cuối tháng 6/2017.