Dự kiến trong tháng 3/2019, nhu cầu phân bón tăng ở khu vực ĐBSCL trong khi tại các khu vực khác nhu cầu thấp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Dự kiến trong tháng 3/2019, nhu cầu phân bón tăng ở khu vực ĐBSCL trong khi tại các khu vực khác nhu cầu thấp

Từ cuối tháng 2/2019 thị trường phân bón được hỗ trợ bởi nhu cầu cho lúa Hè Thu tại khu vực miền Nam và một phần nhu cầu vụ Đông Xuân tại miền Bắc&miền Trung. Trong khi đó, nhu cầu tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên dự kiến sẽ tăng khi bắt đầu mùa mưa (tháng 4-5).

Nhu cầu phân bón Việt Nam dự kiến tháng 3/2019

Khu vực

Nhu cầu phân bón tháng 3/2019

ĐBSCL

Nhu cầu phân bón tăng do đầu vụ Hè Thu.

Đông Nam Bộ &Tây Nguyên

Thời tiết nắng nóng, nhu cầu gần như không có.

Miền Trung

Đã qua giai đoạn cao điểm chăm bón cho lúa Đông Xuân nên nhu cầu lai rai.

Miền Bắc

Nhu cầu tăng chậm do tồn kho vụ trước cao.

Nguồn: AgroMonitor