Dự kiến phải từ tháng 3 dương lịch, nhu cầu của Trung Quốc mới tăng trở lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Dự kiến phải từ tháng 3 dương lịch, nhu cầu của Trung Quốc mới tăng trở lại

Mặc dù đã gần hết tháng 1 âm lịch nhưng nhu cầu mua của Trung Quốc vẫn khá chậm cho cả sắn lát lẫn tinh bột sắn do các nhà máy duy trì công suất hoạt động thấp trong những tháng đầu năm. Dự kiến phải từ tháng 3 dương lịch, nhu cầu của Trung Quốc mới tăng trở lại. Tình hình thị trường trầm lắng kéo dài trong khi lượng sắn lát còn tồn kho của các doanh nghiệp lớn khiến cho nhiều doanh nghiệp chấp nhận bán giá thấp để lấy vốn đảo hàng. Giá xuất khẩu thấp trong khi cước vận tải lại tăng cao nên hầu hết các doanh nghiệp ký xuất trong tháng 1 và tháng 2 không có lãi với mức giá sắn lát nội địa như hiện nay.

Tin tham khảo