Dự kiến 10-15 ngày tới lúa vụ 3 sẽ xuống giống tại Cần Thơ
 

Dự kiến 10-15 ngày tới lúa vụ 3 sẽ xuống giống tại Cần Thơ

Tại Cần Thơ, lúa vụ 2 (vụ Hè Thu) đã hết nhu cầu sử dụng phân, đang thu hoạch lai rai và dự kiến 10-15 ngày tới lúa vụ 3 sẽ xuống giống khi đó nhu cầu sẽ tăng lại. Đại lý cấp 2 vẫn chưa lấy hàng để chuẩn bị cho lúa vụ 3 nên cấp 1 bán hàng chậm. Hiện tại kho đại lý cấp 1 tồn kho khá nhiều.

Tại An Giang, Kiên Giang lúa vụ 2 khoảng 30 ngày.

Tin tham khảo