Dự báo sản lượng cồn nhập khẩu của Trung Quốc năm 2019 giảm còn khoảng 100 triệu lít
 

Dự báo sản lượng cồn nhập khẩu của Trung Quốc năm 2019 giảm còn khoảng 100 triệu lít

Nhập khẩu ethanol của Trung Quốc trong năm 2019 dự báo chỉ đạt khoảng 100 triệu lít (789 nghìn tấn) giảm rất mạnh so với năm trước do mức thuế quan Trung Quốc áp dụng với cồn nhập khẩu từ Mỹ tăng tới 70% và sản lượng cồn sản xuất nội địa tăng.

Lượng cồn Trung Quốc nhập khẩu từ các thị trường năm 2013-2019 (triệu lít)

Nguồn: USDA