Dự báo nhập khẩu gạo Philippines 2019 sẽ tăng lên 2,6 triệu tấn - mức cao nhất trong vòng 20 năm qua (đơn vị: ngàn tấn)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Dự báo nhập khẩu gạo Philippines 2019 sẽ tăng lên 2,6 triệu tấn - mức cao nhất trong vòng 20 năm qua (đơn vị: ngàn tấn)

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.