Dự báo nguồn cung DAP sẽ hạn chế trong tháng 2 và nửa đầu tháng 3 năm 2020, nghìn tấn
 

Dự báo nguồn cung DAP sẽ hạn chế trong tháng 2 và nửa đầu tháng 3 năm 2020, nghìn tấn

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.