Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC tăng 0,66% so với tháng trước
 

Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC tăng 0,66% so với tháng trước

Theo báo cáo tháng 7 của ANRPC, tổ chức này dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2017 là 12,881 triệu tấn, tăng 0,66% so với dự báo hồi tháng 6/2017.

Sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu trong 7 tháng năm 2017 đạt 6,838 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong khi đó, tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu trong nửa đầu năm nay khoảng 7,486 triệu tấn. Điều này dẫn đến việc cao su thế giới thâm hụt 648.000 tấn trong tháng 7/2017.