Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC tăng 0,28% so với tháng 9/2017
 

Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC tăng 0,28% so với tháng 9/2017

Theo báo cáo tháng 10 của ANRPC, tổ chức này dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2017 là 12,869 triệu tấn, tăng 0,28% so với dự báo hồi tháng 9/2017.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.