Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC tăng 0,28% so với tháng 9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC tăng 0,28% so với tháng 9/2017

Theo báo cáo tháng 10 của ANRPC, tổ chức này dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2017 là 12,869 triệu tấn, tăng 0,28% so với dự báo hồi tháng 9/2017.

Sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu trong 10 tháng năm 2017 đạt 10,429 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, sản lượng tăng tại Thái Lan và Việt Nam, với mức tăng lần lượt là 1,9% và 11,3%, sản lượng cao su của Trung Quốc cũng tăng 7,6%.

Trong khi đó, tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu trong 10 tháng năm 2017 khoảng 10,730 triệu tấn. Điều này dẫn đến việc cao su thế giới thâm hụt 301.000 tấn.