Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC tăng 0,15% so với tháng 8/2017
 

Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC tăng 0,15% so với tháng 8/2017

Theo báo cáo tháng 9 của ANRPC, tổ chức này dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2017 là 12,883 triệu tấn, tăng 0,16% so với dự báo hồi tháng 8/2017.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.