Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC tăng 0,15% so với tháng 8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC tăng 0,15% so với tháng 8/2017

Theo báo cáo tháng 9 của ANRPC, tổ chức này dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2017 là 12,883 triệu tấn, tăng 0,16% so với dự báo hồi tháng 8/2017.

Sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu trong 9 tháng năm 2017 đạt 9,240 triệu tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, Campuchia là nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, tăng 31,5%. Trong 9 tháng năm 2017, xuất khẩu cao su của Campuchia tăng 33% so với cùng kỳ năm 2016. Ngược lại, Thái Lan, nước sản xuất cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới, có mức tăng trưởng thấp nhất, chỉ tăng 1,3%.

Trong khi đó, tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu trong 9 tháng năm 2017 khoảng 9,640 triệu tấn. Điều này dẫn đến việc cao su thế giới thâm hụt 400.000 tấn.