Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC tăng 0,15% so với tháng 8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC tăng 0,15% so với tháng 8/2017

Theo báo cáo tháng 9 của ANRPC, tổ chức này dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2017 là 12,883 triệu tấn, tăng 0,16% so với dự báo hồi tháng 8/2017.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí