Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC giảm 0,22% so với tháng 10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu của ANRPC giảm 0,22% so với tháng 10/2017

Theo báo cáo tháng 11 của ANRPC, tổ chức này dự báo nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2017 là 12,840 triệu tấn, giảm 0,22% (tức 29.000 tấn) so với dự báo hồi tháng 10/2017.

Sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu trong 11 tháng năm 2017 đạt 11,676 triệu tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2016. 

Trong khi đó, tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu trong 11 tháng năm 2017 khoảng 11,804 triệu tấn. Điều này dẫn đến việc cao su thế giới thâm hụt 128.000 tấn.