DPR ước đạt lợi nhuận trước thuế 254,4 tỷ đồng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


DPR ước đạt lợi nhuận trước thuế 254,4 tỷ đồng

Theo kết quả kinh doanh tháng 12/2017 vừa được CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) cập nhật, trong kỳ, Công ty tiêu thụ được hơn 2.324,4 tấn mủ cao su, với giá bình quân 35,4 triệu đồng/tấn, đạt hơn 90,3 tỷ đồng doanh thu, 10,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Lũy kế năm 2017, DPR ước đạt 836,7 tỷ đồng doanh thu, 254,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng đáng kể so với mức thực hiện trong năm 2016 lần lượt là 704,4 tỷ đồng và gần 157 tỷ đồng.

Bất chấp lượng mủ cao su tiêu thụ thấp hơn năm 2016, nhưng lợi nhuận trước thuế năm 2017 của DPR  ước đạt 133% kế hoạch năm chủ yếu do giá tiêu thụ mủ cao su năm 2017 đạt 39,9 triệu đồng/tấn, tăng đáng kể so với giá tiêu thụ của năm 2016 là 32,5 triệu đồng.

ĐTCK

Tin tham khảo