DPR ước đạt lợi nhuận trước thuế 254,4 tỷ đồng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


DPR ước đạt lợi nhuận trước thuế 254,4 tỷ đồng

Theo kết quả kinh doanh tháng 12/2017 vừa được CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) cập nhật, trong kỳ, Công ty tiêu thụ được hơn 2.324,4 tấn mủ cao su, với giá bình quân 35,4 triệu đồng/tấn, đạt hơn 90,3 tỷ đồng doanh thu, 10,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí