DPR: Lợi nhuận trước thuế đạt trên 230 tỷ đồng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


DPR: Lợi nhuận trước thuế đạt trên 230 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cập nhật trong tháng 10/2017.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí