DPR: Lợi nhuận trước thuế đạt trên 230 tỷ đồng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


DPR: Lợi nhuận trước thuế đạt trên 230 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cập nhật trong tháng 10/2017.

Theo đó, Công ty đã giao bán được 1.622 tấn mủ cao su, với giá tiêu thụ bình quân là 38,4 triệu đồng/tấn, doanh thu đạt gần 72 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,4 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu ước đạt 684 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ 2016, đạt 94,7% kế hoạch của năm. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 233 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 121,8% kế hoạch năm 2017.

Sản lượng cao su tiêu thụ tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 12.761 triếu tấn, là nguyên nhân chủ yếu giúp Công ty đạt lợi nhuận khả quan trong 10 tháng 2017, mặc dù giá tiêu thụ cao su trung bình thấp hơn so với cùng kỳ. 

BĐT

Tin tham khảo