DPR: 5 tháng đạt 135,3 tỷ đồng lợi nhuận

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


DPR: 5 tháng đạt 135,3 tỷ đồng lợi nhuận

Theo kết quả kinh doanh tháng 5/2017, mà Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR), vừa cập nhật, trong kỳ Công ty tiêu thụ được 577 tấn mủ cao su, với giá bình quân 42,5 triệu đồng/tấn, ước đạt hơn 48,5 tỷ đồng doanh thu, 22,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, DPR ước đạt 275,4 tỷ đồng doanh thu, 135,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Các chỉ tiêu này lần lượt tăng 152,4% và 245,2% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh khả quan chủ yếu do lượng mủ cao su tiêu thụ và giá bán đạt cao hơn cùng kỳ năm trước. 5 tháng đầu năm nay, giá mủ cao su bình quân mà DPR bán được đạt 48,8 triệu đồng/tấn, trong khi cùng kỳ năm trước là 27,5 triệu đồng/tấn.

ĐTCK

Tin tham khảo