DPM tạm ứng cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


DPM tạm ứng cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt

HĐQT Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (Mã CK: DPM) vừa thông qua Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%, tương đường 1.000 đồng/cổ phần.

Với 391,3 triệu cố phiếu đang lưu hành, DMP dự kiến sẽ chi ra khoảng 391,3 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế của DMP tính đến hết ngày 30/9 là 823,7 tỷ đồng.

10 tháng năm 2017, DMP tiêu thụ khoảng 700 nghìn tấn Đạm Phú Mỹ, 330 nhìn tấn các mặt hàng phân bón khác và 27 nghìn tấn hóa chất; lần lượt đạt 90%, 103% và 129% kế hoạch của năm. Doanh thu hợp nhất 10 tháng ước đạt 7.078 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 800,2 tỷ đồng.

Trước đó, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã dừng máy để bước vào kỳ bảo dưỡng tổng thể vào ngày 22/11. Việc bảo dưỡng được thực hiện sau khi Nhà máy cán đích trước 2 tháng năm nay với sản lượng 777 nghìn tấn urê quy đổi, đạt 101% kế hoạch vào ngày 1/11. 

BĐT

Tin tham khảo