DPM: Giải trình nghi vấn, câu hỏi của cổ đông
 

DPM: Giải trình nghi vấn, câu hỏi của cổ đông

Tổng CTCP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An (Agrimex Nghệ An) cổ đông của Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (DPM) có văn bàn dài hơn 15 trang gửi đến các cơ quan chức năng và Báo Đầu tư Chứng khoán nêu một số nghi vấn tại DPM liên quan đến công tác quản trị, điều hành Công ty.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.