Đồng rub tăng giá so với đô la gây khó cho xuất khẩu lúa mỳ của Nga
 

Đồng rub tăng giá so với đô la gây khó cho xuất khẩu lúa mỳ của Nga

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí