Đồng Peso Argentina tiếp tục trượt mạnh, mất thêm 8,41% giá trị
 

Đồng Peso Argentina tiếp tục trượt mạnh, mất thêm 8,41% giá trị

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

14/8

13/8

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tiếp tục giảm phiên thứ 3 liên tiếp do: (1) Các nhà đầu tư lo ngại tình trạng bất ổn của kinh tế toàn cầu sẽ lan qua thị trường ngũ cốc, (2) Dự báo thời tiết mưa tại một số vùng sản xuất trọng điểm Trung Tây nước Mỹ tuần tới giúp cây trồng phát triển.

Mỹ - CBOT

141,3

144,1

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

145,7

148,2

Kỳ hạn tháng 12/2019

Brazil – BMF

151,1

153,4

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil – BMF

157,0

158,3

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina – FOB

149,0

150,0

Kỳ hạn tháng 8-9/2019

Argentina – FOB

154,0

156,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Lúa mỳ: trái ngược với ngô và đậu tương, giá lúa mỳ CBOT tăng nhẹ nhờ lực mua kỹ thuật của thị trường.

Mỹ - CBOT

174,0

173,4

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

175,7

174,8

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

240,0

240,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

197,0

197,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Đậu tương: dự báo thời tiết mưa trong những tuần tới tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng đẩy giá đậu tương và khô đậu tương CBOT quay đầu giảm.

Mỹ - CBOT

318,0

321,9

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

322,6

326,7

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina - FOB

351,0

354,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

355,0

358,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Brazil - BMF

318,0

322,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil - BMF

322,6

326,6

Kỳ hạn tháng 11/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

324,8

329,9

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

330,7

335,8

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

308,0

312,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Argentina - FOB

315,0

318,0

Kỳ hạn tháng 10-12/2019

Tin tham khảo