Đồng nhân dân tệ vượt ngưỡng 7 tệ đổi 1 USD, xuống mức thấp nhất hơn 10 năm
 

Đồng nhân dân tệ vượt ngưỡng 7 tệ đổi 1 USD, xuống mức thấp nhất hơn 10 năm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí