Đồng Nai chuẩn bị bán 1500 tấn hồ tiêu sạch sang Đức, Hà Lan

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đồng Nai chuẩn bị bán 1500 tấn hồ tiêu sạch sang Đức, Hà Lan

Theo Hợp tác xã Nông nghiệp Lâm San (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), năm 2017, đơn vị này xuất khẩu được 800 tấn hồ tiêu sạch sang thị trường Đức và Hà Lan.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo