Đồng Nai: Quy hoạch giữ lại 29000 ha đất để trồng lúa

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đồng Nai: Quy hoạch giữ lại 29000 ha đất để trồng lúa

Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch của tỉnh sẽ giữ lại hơn 29.000ha đất để trồng lúa.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí