Đồng loạt kiến nghị đưa phân bón vào diện chịu thuế VAT
 

Đồng loạt kiến nghị đưa phân bón vào diện chịu thuế VAT

Việc chuyển mặt hàng phân bón từ diện áp dụng thuế suất VAT 5% sang đối tượng không chịu thuế, đã dẫn đến toàn bộ thuế VAT đầu vào phục vụ cho sản xuất và kinh doanh phân bón không được khấu trừ...

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.