Đổi cách tính thuế VAT phân bón
 

Đổi cách tính thuế VAT phân bón

Các DN sản xuất phân bón trong nước vì phải hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh số thuế VAT đầu vào đã làm cho giá thành phân bón sản xuất trong nước tăng từ 5 - 8%, bất lợi trong cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu cùng loại.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.