Doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải có kho dự trữ 5000 tấn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải có kho dự trữ 5000 tấn

Theo Nghị định 109/2010 của Chính phủ, để tham gia kinh doanh xuất khẩu gạo, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện được quy định.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo