Doanh nghiệp Việt tồn kho hơn 1 triệu tấn gạo
 

Doanh nghiệp Việt tồn kho hơn 1 triệu tấn gạo

Tính đến hết tháng 5/2018, lượng gạo tồn trong kho vào khoảng 1,08 triệu tấn, trong khi các doanh nghiệp đã xuất khẩu tính đến thời điểm này là hơn 2,52 triệu tấn.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí