Doanh nghiệp tăng tỷ trọng xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc
 

Doanh nghiệp tăng tỷ trọng xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc

CT TNHH Vạn Đạt xuất khẩu vào Trung Quốc lớn nhất chiếm tỷ trọng 16,55% về lượng

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.