Doanh nghiệp dễ thở nhờ áp thuế tự vệ phân bón

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Doanh nghiệp dễ thở nhờ áp thuế tự vệ phân bón

Việc chính thức áp thuế tự vệ với phân bón DAP, MAP nhập khẩu trong thời hạn 2 năm, cho thấy Bộ Công thương đã quyết sử dụng “công cụ” phòng vệ để bảo vệ sản xuất trong nước.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo