Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cửa khẩu giáp biên giới giữa Việt Nam và Campuchia bị đóng hoặc kiểm soát chặt nên việc giao thương hàng hóa bị ảnh hưởng nặng nề
 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cửa khẩu giáp biên giới giữa Việt Nam và Campuchia bị đóng hoặc kiểm soát chặt nên việc giao thương hàng hóa bị ảnh hưởng nặng nề

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.