DNTM điều chỉnh giảm giá bán ngô nhập khẩu theo xu hướng thế giới, dự kiến nguồn hàng về Việt Nam tháng 8, 9 vẫn ở mức cao
 

DNTM điều chỉnh giảm giá bán ngô nhập khẩu theo xu hướng thế giới, dự kiến nguồn hàng về Việt Nam tháng 8, 9 vẫn ở mức cao

Cuối tuần này các DNTM đưa giá bán hàng Nam Mỹ ra thị trường phổ biến quanh mức 4.450 đ/kg tại Vũng Tàu và 4.500 đ/kg tại Cái Lân giao tháng 8/9 giảm 50 đ/kg so với đầu tuần. Nhìn chung dự kiến lượng hàng nhập về Việt Nam trong các tháng 8 và 9 đều ở mức cao cùng với việc

Đối với ngô nhập khẩu, cuối tuần này các DNTM đưa giá bán hàng Nam Mỹ ra thị trường phổ biến quanh mức 4.450 đ/kg tại Vũng Tàu và 4.500 đ/kg tại Cái Lân giao tháng 8/9 giảm 50 đ/kg so với đầu tuần. Nhìn chung dự kiến lượng hàng nhập về Việt Nam trong các tháng 8 và 9 đều ở mức cao cùng với việc ngô nội địa đang trong thời gian thu hoạch (miền Bắc đang thu hoach còn miền Nam bắt đầu có nhiều từ gần cuối tháng 8), qua đó có thể khiến giá ngô vẫn duy trì ở mức thấp trong ngắn hạn.

Giá nguyên liệu bán nội địa (VNĐ/kg)

Nguồn gốc

Cuối tuần này

So với đầu tuần này

So với tuần trước

Ghi chú

Ngô

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,550

-50

0

 Giá chào – tháng 8/9 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,450-4,500

-50

0

Giá thực tế – tháng 8/9 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,550

-50

0

 Giá chào – tháng 10/11 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,450-4,500

-50

0

Giá thực tế – tháng 10/11 hàng xá

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp