Điều tháng 7/2019 - Giá có xu hướng tăng do nhu cầu tiêu thụ hạt điều nhân trên thị trường thế giới tăng cao nhằm phục vụ cho các dịp lễ/tết cuối năm
 

Điều tháng 7/2019 - Giá có xu hướng tăng do nhu cầu tiêu thụ hạt điều nhân trên thị trường thế giới tăng cao nhằm phục vụ cho các dịp lễ/tết cuối năm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.