Điều tháng 2/2020 - Do ảnh hưởng của bệnh Covid-19 giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm sụt giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp tồn kho ở mức cao
 

Điều tháng 2/2020 - Do ảnh hưởng của bệnh Covid-19 giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm sụt giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp tồn kho ở mức cao

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.