Điều tháng 12/2019 - Hiện tai, hầu các vườn điều khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đang trong giai đoạn trổ bông và đậu quả
 

Điều tháng 12/2019 - Hiện tai, hầu các vườn điều khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đang trong giai đoạn trổ bông và đậu quả

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.