Điều tháng 10/2019 -Trong tháng 10, giao dịch điều thô nguyên liệu sôi động nhất với hàng Nigeria để làm điều rang muối do chất lượng tương đối tốt và giá thành hợp lý hơn so với điều Tanzania và điều Bissau
 

Điều tháng 10/2019 -Trong tháng 10, giao dịch điều thô nguyên liệu sôi động nhất với hàng Nigeria để làm điều rang muối do chất lượng tương đối tốt và giá thành hợp lý hơn so với điều Tanzania và điều Bissau

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.