Điều Tanzania (vụ 2018) về đến Việt Nam có chất lượng kém
 

Điều Tanzania (vụ 2018) về đến Việt Nam có chất lượng kém

Theo đánh giá từ các thương nhân, hiện nay hàng Tanzania (vụ 2018) về đến Việt Nam có chất lượng kém, nhân bị vàng nên các nhà máy mua rất hạn chế. Hầu hết các nhà máy chờ hàng về đến cảng Việt Nam, kiểm tra chất lượng trước rồi mới quyết định mua chứ không ký trước như trước đây, thậm chí cả với hàng vụ mới do lo ngại bị trộn lẫn hàng vụ cũ.