Điều mất mùa, lượng điều thô nhập khẩu tăng cao

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Điều mất mùa, lượng điều thô nhập khẩu tăng cao

Đến thời điểm này, đã có thể khẳng định năm nay, ngành điều bị mất mùa nặng, với mức hụt sản lượng có thể tới khoảng một nửa so với năm 2016.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí