Điều kiện thời tiết thuận lợi làm tăng triển vọng về cà phê Robustra Brazil

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Điều kiện thời tiết thuận lợi làm tăng triển vọng về cà phê Robustra Brazil

Tin quốc tế 18/5, Theo ước tính lần thứ hai về sản lượng cà phê Brazil trong năm nay đạt mức 45,56 triệu bao (60kg) - ít thay đổi so với ước tính ban đầu vào tháng Giêng (đạt 45,58 triệu bao).

Tuy nhiên, con số có vẻ lạc quan hơn cho cà phê Robusta, lượng thu hoạch ước tính ở mức 10,14 triệu bao - tăng 27% so với năm ngoái.
Ngược lại, sản lượng Arabica của Brazil được ước tính là 35,43 triệu bao, giảm 18,3% so với năm ngoái, và gần với mức 35-38 triệu bao được dự báo bốn tháng trước.
Nguồn: http://www.agrimoney.com/news/rains-boost-brazils-robusta-coffee-prospects---but-arabica-hopes-muted--10733.html

Tin tham khảo