Điều gì làm thay đổi cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản 2018?

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Điều gì làm thay đổi cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản 2018?

Bộ Công Thương dự báo, XK thủy sản của Việt Nam năm 2018 sẽ vượt 9 tỷ USD, tăng 7,7% so với năm 2017.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí