Điều 9/2017 - Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ và Việt Nam trong tháng 9 đều khá ổn định, mặc dù nhu cầu tiêu thụ có xu hướng tăng vào những tháng cuối năm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Điều 9/2017 - Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ và Việt Nam trong tháng 9 đều khá ổn định, mặc dù nhu cầu tiêu thụ có xu hướng tăng vào những tháng cuối năm

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.