Diễn Châu thả nuôi hơn 100 ha tôm vụ 2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn Châu thả nuôi hơn 100 ha tôm vụ 2

Sau khi thu hoạch tôm vụ 1 với năng suất đạt khá, hiện bà con nuôi tôm ở Diễn Châu đã thả nuôi hơn 100 ha vụ 2 với gần 100 triệu con tôm giống thẻ chân trắng.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí