Diễn Châu: Trồng lúa hữu cơ năng suất đạt 6,4 tấn/ha

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn Châu: Trồng lúa hữu cơ năng suất đạt 6,4 tấn/ha

Vụ hè thu 2017, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã đưa vào thử nghiệm thành công mô hình sản xuất lúa theo phương pháp hữu cơ, trên cánh đồng lúa một giống NA6 với diện tích 30 héc-ta tại xã Diễn Thái.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo