Diễn Châu: Trồng lúa hữu cơ năng suất đạt 6,4 tấn/ha
 

Diễn Châu: Trồng lúa hữu cơ năng suất đạt 6,4 tấn/ha

Vụ hè thu 2017, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã đưa vào thử nghiệm thành công mô hình sản xuất lúa theo phương pháp hữu cơ, trên cánh đồng lúa một giống NA6 với diện tích 30 héc-ta tại xã Diễn Thái.

Tham gia mô hình này có 241 hộ dân, được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Các hộ nông dân phải thực hiện theo quy trình thâm canh an toàn, với phương pháp hoàn toàn không bón phân đạm mà chỉ bón mỗi sào 50 kg phân đa khoáng hữu cơ và 10 kg kaly Canada, toàn bộ mô hình được hỗ trợ 142 triệu đồng trong đó 100% giống và 30% tiền vật tư phân bón.  

Qua theo dõi quá trình sinh trưởng, sản xuất lúa theo mô hình hữu cơ này, cho thấy vừa giảm được chi phí sản xuất trên mỗi hécta gần 2 triệu đồng, bên cạnh đó còn hạn chế được sâu bệnh rất nhiều so với phương pháp truyền thống, năng suất tăng, chất lượng gạo đảm bảo sạch an toàn vệ sinh thực phẩm và có khả năng cải tạo đất cho vụ sản xuất sau.

Trong khi năng suất lúa bình quân chung của huyện chỉ đạt 2,5 tạ/sào, thì năng suất lúa sản xuất hữu cơ đạt 3,2 tạ/sào, tương đương 6,4 tấn/héc-ta.

Báo Nghệ An

Tin tham khảo