Diễn biến Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB/HCM theo ngày cập nhật 20/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB/HCM theo ngày cập nhật 20/12/2017

Diễn biến Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB/HCM theo ngày cập nhật 20/12/2017 (ngàn đồng/kg)