Diễn biến giá Urea trên thị trường thế giới từ 01/05/2017-01/05/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến giá Urea trên thị trường thế giới từ 01/05/2017-01/05/2018

Diễn biến giá Urea trên thị trường thế giới từ 01.05.2017-01.05.2018, USD/tấn FOB (CFR)

 Nguồn cung dồi dào sẽ tiếp tục gây áp lực tới giá Urea.

Nguồn: ICIS