Diễn biến giá urea một số khu vực trên thế giới từ năm 2015- tháng 10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến giá urea một số khu vực trên thế giới từ năm 2015- tháng 10/2017

Diễn biến giá urea một số khu vực trên thế giới từ năm 2015- tháng 10/2017, USD/tấn